Schoolse zaken

Lestijden                             

Lesuur                regulier rooster           verkort rooster
1e lesuur             08.30-09.20                 08.30-09.10
2e lesuur             09.20-10.10                 09.10-09.50
3e lesuur             10.30-11.20                 10.10-10.50
4e lesuur             11.20-12.10                 10.50-11.30
5e lesuur             12.40-13.30                 11.30-12.10
6e lesuur             13.30-14.20                 12.40-13.20
7e lesuur             14.35-15.25                 13.20-14.00
8e lesuur             15.25-16.15                 14.00-14.40

Openingstijden

School:           dagelijks van 7.45 tot 16.30 uur
Mediatheek: dagelijks van 8.15 tot 16.15 uur

Vakanties 2020-2021

Herfstvakantie: maandag 19-10-2020 t/m vrijdag 23-10-2020
Kerstvakantie: maandag 21-12-2020 t/m vrijdag 1-1-2021
Voorjaarsvakantie: maandag 22-2-2021 t/m vrijdag 26-2-2021
Pasen: zondag 4-4-2021 en maandag 5-4-2021
Meivakantie: maandag 3-5-2021 t/m vrijdag 14-5-2021 (inclusief Hemelvaart)
Pinksteren: zondag 23-5-2021 en maandag 24-5-2021
Zomervakantie: maandag 19-7-2021 t/m vrijdag 29-8-2021

Verlof buiten de normale schoolvakanties (afgezien van verlof voor bijzondere familie-omstandigheden) mag niet worden verleend. De schoolleiding is verplicht onwettig verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Verzoeken om extra vakantiedagen kan de schoolleiding niet in behandeling nemen.

Jaar- en dagindeling

Het schooljaar is in drie perioden ingedeeld. Er kunnen per dag maximaal 8 lesuren van 50 minuten worden gegeven. Na elke twee lesuren volgt er een pauze.

Pauzes

Leerlingen kunnen in het gehele gebouw pauzeren. Het is niet toegestaan dat leerlingen in de onderbouw tijdens de pauzes het schoolterrein verlaten, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de afdelingsconrector of -coördinator. De leerlingen van de bovenbouw mogen ook buiten het schoolterrein pauzeren, echter niet in de portieken en de gemeenschappelijke buitenruimte van de omliggende woningen.

Tussenuren en lesuitval

In de klassen 1 tot en met 3 vinden alle lesuren aaneengesloten plaats. Er zijn dus geen tussenuren. Het is altijd mogelijk dat lessen door ziekte van een docent of om een andere reden niet doorgaan. Bij voorziene afwezigheid van een docent neemt een lesassistent of docent de les over. Bij onverwachte afwezigheid wordt zoveel mogelijk voor vervangende werkzaamheden voor de leerlingen gezorgd onder leiding van een lesassistent.

In de klassen 4 tot en met 6 zijn tussenuren door de vrijheid van vakkenkeuze onvermijdelijk. De leerlingen van de bovenbouw kunnen de tussenuren zelf invullen.

Leerlingchipkaart

Elke leerling krijgt aan het begin van het schooljaar een leerlingchipkaart. Deze kaart is de elektronische sleutel voor het kluisje en het betaalmiddel voor het maken van kopieën en voor het kopen van versnaperingen in de kantine. De kaart wordt ook gebruikt om absentie of te laat komen te registreren, en als controlemiddel bij schoolfeesten.

Schoolgebouw

Leerlingenkluisjes

Voor elke leerling is een leerlingenkluisje beschikbaar, waarin de jas en waardevolle spullen kunnen worden opgeborgen. De kosten voor het kluisje zijn in de school-nota verwerkt. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken van eigendommen, of schade daaraan.
De schoolleiding kan ertoe besluiten de inhoud van de kluisjes te controleren.

Binnenhof en aula

In de pauzes zijn de aula en de Binnenhof beschikbaar als overblijfruimten en kunnen leerlingen in de aula frisdranken en versnaperingen met de leerlingchipkaart kopen.

Mediatheek

De school beschikt over een goed voorziene mediatheek. De brugklasleerlingen krijgen in het begin van het schooljaar informatie over het gebruik van de boeken, de computers en de ruimte. De mediatheek is als studieruimte de gehele dag toegankelijk. Er mag in de mediatheek niet worden gegeten of gedronken.

Fietsenstalling

De bewaakte fietsenstalling bevindt zich aan de achterzijde van de school. Er zijn aparte delen voor fietsen en voor bromfietsen/scooters. Het gebruik van de stalling is op eigen risico. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken van eigendommen of schade daaraan.

Lift

Het gebouw is voorzien van twee liften die beschikbaar zijn voor hen die niet in staat zijn de trap te gebruiken. Voor het gebruik van de lift wordt de leerlingchipkaart geschikt gemaakt door het hoofd van de interne dienst.

Deze pagina is bijgewerkt op 25 augustus 2020.