Schoolse zaken

image_pdfimage_pdf_all

Lestijden                             

Lesuur               

1e lesuur                    08.30-09.15 uur
2e lesuur                    09.15-10.00 uur

Pauze                          10.00-10.15 uur

3e lesuur                    10.15-11.00 uur
4e lesuur                     11.00-11.45 uur
5e lesuur                     11.45-12.30 uur

Pauze                          12.30-13.00 uur

6e lesuur                     13.00-13.45 uur
7e lesuur                     13.45-14.30 uur

Pauze                         14.30-14.45 uur

8e lesuur                    14.45-15.30 uur
9e lesuur                    15.30-16.15 uur

Openingstijden

School: dagelijks van 07.45 tot 16.30 uur

Mediatheek: dagelijks van 08.15 tot 16.15 uur

Vakanties 2020-2021

Herfstvakantie: maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie: maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Pasen: zondag 9 april en maandag 10 april 2023
Meivakantie: maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart: donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren: zondag 28 mei en maandag 29 mei 2023
Zomervakantie: maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

Verlof buiten de normale schoolvakanties (afgezien van verlof voor bijzondere familieomstandigheden) mag niet worden verleend. De schoolleiding is verplicht onwettig verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Verzoeken om extra vakantiedagen kan de schoolleiding niet in behandeling nemen.

Jaar- en dagindeling

Het schooljaar is in drie perioden ingedeeld. Er kunnen per dag maximaal negen lesuren van 45 minuten worden gegeven.

Pauzes

Leerlingen kunnen in het gehele gebouw pauzeren. Het is niet toegestaan dat leerlingen in de onderbouw tijdens de pauzes het schoolterrein verlaten, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de afdelingscoördinator of -conrector. De leerlingen van de bovenbouw mogen ook buiten het schoolterrein pauzeren, echter niet in de portieken en de gemeenschappelijke buitenruimte van de omliggende woningen.

Tussenuren en lesuitval

In de klassen 1 tot en met 3 vinden alle lesuren aaneengesloten plaats. Er zijn dus geen tussenuren. Het is altijd mogelijk dat lessen door ziekte van een docent of om een andere reden niet doorgaan. Bij voorziene afwezigheid van een docent neemt een lesassistent of docent de les over. Bij onverwachte afwezigheid wordt zoveel mogelijk voor vervangende werkzaamheden voor de leerlingen gezorgd onder leiding van een lesassistent.

In de klassen 4 tot en met 6 zijn tussenuren door de vrijheid van vakkenkeuze onvermijdelijk. De leerlingen van de bovenbouw kunnen de tussenuren zelf invullen.

Leerlingchipkaart

Elke leerling krijgt aan het begin van het schooljaar een leerlingchipkaart. Deze kaart is de elektronische sleutel voor het kluisje en het betaalmiddel voor het maken van kopieën en voor het kopen van versnaperingen in de kantine. De kaart wordt ook gebruikt om absentie of te laat komen te registreren, en als controlemiddel bij schoolfeesten.

Schoolgebouw

Leerlingenkluisjes

Voor elke leerling is een leerlingenkluisje beschikbaar, waarin de jas en waardevolle spullen kunnen worden opgeborgen. De kosten voor het kluisje zijn in de schoolnota verwerkt. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken van eigendommen, of schade daaraan. De schoolleiding kan ertoe besluiten de inhoud van de kluisjes te controleren.

Binnenhof en aula

In de pauzes zijn de aula en de Binnenhof beschikbaar als overblijfruimten en kunnen leerlingen in de aula frisdranken en versnaperingen met de leerlingchipkaart kopen.

Mediatheek en studieruimte op B-verdieping

De school beschikt over een goed voorziene mediatheek en studieruimte. De brugklasleerlingen krijgen in het begin van het schooljaar informatie over het gebruik van de boeken, de computers en de ruimtes. De mediatheek en studieruimte zijn de hele dag toegankelijk. Er mag in de mediatheek en studieruimte niet worden gegeten of gedronken.

Fietsenstalling

De bewaakte fietsenstalling bevindt zich aan de achterzijde van de school. Er zijn aparte delen voor fietsen en voor bromfietsen/scooters. Het gebruik van de stalling is op eigen risico. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken van eigendommen of schade daaraan.

Lift

Het gebouw is voorzien van twee liften die beschikbaar zijn voor hen die niet in staat zijn de trap te gebruiken. Voor het gebruik van de lift wordt de leerlingchipkaart geschikt gemaakt door het hoofd van de interne dienst.

Deze pagina is bijgewerkt op 18 augustus 2022.