Schoolse zaken

Lestijden                             

Lesuur               
1e lesuur            08.30-09.10 uur
2e lesuur           09.10-09.50 uur
3e lesuur           09.50-10.30 uur
Pauze
4e lesuur           10.50-11.30 uur
5e lesuur           11.30-12.10 uur
Pauze
6e lesuur           12.40-13.20 uur
7e lesuur           13.20-14.00 uur
8e lesuur           14.00-14.40 uur
Pauze
EMC1                 14.50-15.30 uur
EMC2                 15.30-16.10 uur

 

Openingstijden

School: dagelijks van 07.45 tot 16.30 uur
Mediatheek: dagelijks van 08.15 tot 16.15 uur

Vakanties 2020-2021

Herfstvakantie: maandag 18-10-2021 t/m vrijdag 22-10-2021
Kerstvakantie: maandag 27-12-2021 t/m vrijdag 7-1-2022
Voorjaarsvakantie: maandag 28-2-2022 t/m vrijdag 4-3-2022
Pasen: zondag 17-4-2022 en maandag 18-4-2022
Meivakantie: maandag 25-4-2022 t/m vrijdag 6-5-2022
Hemelvaart: donderdag 26-5-2022 en vrijdag 27-5-2022
Pinksteren: zondag 5-6-2022 en maandag 6-6-2022
Zomervakantie: maandag 11-7-2022 t/m vrijdag 19-8-2022

Verlof buiten de normale schoolvakanties (afgezien van verlof voor bijzondere familieomstandigheden) mag niet worden verleend. De schoolleiding is verplicht onwettig verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Verzoeken om extra vakantiedagen kan de schoolleiding niet in behandeling nemen.

Jaar- en dagindeling

Het schooljaar is in drie perioden ingedeeld. Er kunnen per dag maximaal acht lesuren en twee EMC-uren van 40 minuten worden gegeven.

Pauzes

Leerlingen kunnen in het gehele gebouw pauzeren. Het is niet toegestaan dat leerlingen in de onderbouw tijdens de pauzes het schoolterrein verlaten, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de afdelingscoördinator of -conrector. De leerlingen van de bovenbouw mogen ook buiten het schoolterrein pauzeren, echter niet in de portieken en de gemeenschappelijke buitenruimte van de omliggende woningen.

Tussenuren en lesuitval

In de klassen 1 tot en met 3 vinden alle lesuren aaneengesloten plaats. Er zijn dus geen tussenuren. Het is altijd mogelijk dat lessen door ziekte van een docent of om een andere reden niet doorgaan. Bij voorziene afwezigheid van een docent neemt een lesassistent of docent de les over. Bij onverwachte afwezigheid wordt zoveel mogelijk voor vervangende werkzaamheden voor de leerlingen gezorgd onder leiding van een lesassistent.

In de klassen 4 tot en met 6 zijn tussenuren door de vrijheid van vakkenkeuze onvermijdelijk. De leerlingen van de bovenbouw kunnen de tussenuren zelf invullen.

Leerlingchipkaart

Elke leerling krijgt aan het begin van het schooljaar een leerlingchipkaart. Deze kaart is de elektronische sleutel voor het kluisje en het betaalmiddel voor het maken van kopieën en voor het kopen van versnaperingen in de kantine. De kaart wordt ook gebruikt om absentie of te laat komen te registreren, en als controlemiddel bij schoolfeesten.

Schoolgebouw

Leerlingenkluisjes

Voor elke leerling is een leerlingenkluisje beschikbaar, waarin de jas en waardevolle spullen kunnen worden opgeborgen. De kosten voor het kluisje zijn in de schoolnota verwerkt. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken van eigendommen, of schade daaraan.
De schoolleiding kan ertoe besluiten de inhoud van de kluisjes te controleren.

Binnenhof en aula

In de pauzes zijn de aula en de Binnenhof beschikbaar als overblijfruimten en kunnen leerlingen in de aula frisdranken en versnaperingen met de leerlingchipkaart kopen.

Mediatheek

De school beschikt over een goed voorziene mediatheek. De brugklasleerlingen krijgen in het begin van het schooljaar informatie over het gebruik van de boeken, de computers en de ruimte. De mediatheek is als studieruimte de hele dag toegankelijk. Er mag in de mediatheek niet worden gegeten of gedronken.

Fietsenstalling

De bewaakte fietsenstalling bevindt zich aan de achterzijde van de school. Er zijn aparte delen voor fietsen en voor bromfietsen/scooters. Het gebruik van de stalling is op eigen risico. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken van eigendommen of schade daaraan.

Lift

Het gebouw is voorzien van twee liften die beschikbaar zijn voor hen die niet in staat zijn de trap te gebruiken. Voor het gebruik van de lift wordt de leerlingchipkaart geschikt gemaakt door het hoofd van de interne dienst.

Deze pagina is bijgewerkt op 14 september 2021.