Oudervereniging

image_pdfimage_pdf_all

Bestuur

Alle ouders van het Emmauscollege zijn automatisch lid van de Oudervereniging (OVE). Het bestuur van deze vereniging bestaat uit circa 16 enthousiaste ouders die gekozen worden voor een termijn van drie jaar. De OVE heeft zes keer per jaar overleg met de schoolleiding over belangrijke thema’s.

Het dagelijks bestuur van de oudervereniging bestaat uit:

  1. Willeke Stekelenburg (voorzitter)
  2. Ewa Mendys-Kamphorst (penningmeester)
  3. Wendy Aendekerk (secretaris)

Tijdens de algemene ledenvergadering in november kiezen we, als er vacatures zijn, de nieuwe bestuursleden. Alle ouders/verzorgers van het Emmauscollege zijn welkom om bij de algemene ledenvergadering aanwezig te zijn en iedere ouder kan zich ook verkiesbaar stellen. Bij de samenstelling van het bestuur streven we ernaar om alle leerjaren vertegenwoordigd te hebben.

Wat doet de OVE?

De OVE….

  • overlegt met de schoolleiding over schoolzaken. Het advies is informeel.
  • heeft een drietal leden in de Medezeggenschapsraad (MR) waar het advies bindend is.
  • controleert de besteding van de ouderbijdragen.
  • is aanspreekpunt voor alle ouders en verzorgers over algemene schoolse zaken.
  • organiseert één keer per jaar een thema-avond voor alle ouders over actuele onderwerpen op het raakvlak van opvoeding en onderwijs, waarbij een gastspreker wordt uitgenodigd.
  • informeert ouders over de contacten met school.
  • organiseert klankbordavonden.

Contact

Mail uw vragen en opmerkingen aan ove@emmauscollege.nl. U vindt ons ook tijdens ouderavonden met een stand in de hal.

Deze pagina is bijgewerkt op 16 augustus 2022.