Oudervereniging

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de oudervereniging bestaat uit:

  1. W. Stekelenburg, voorzitter (06-22 803 150)
  2. E. Mendys-Kamphorst, penningmeester (06-49 985 785)
  3. G. Goudswaard, secretaris (06-44 644 936)

Iedere ouder/verzorger van een Emmausleerling is automatisch lid van de Oudervereniging Emmauscollege. Bij de samenstelling van het bestuur wordt er naar gestreefd om iedere jaarlaag van de drie afdelingen (havo, atheneum en gymnasium) te vertegenwoordigen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die altijd in november wordt gehouden, worden de nieuwe bestuursleden gekozen. Iedere ouder/verzorger kan zich hiervoor kandidaat stellen. Meer informatie kunt u vinden op onze website onder het kopje ‘Ouders’.

Werkzaamheden

De rol van het bestuur spitst zich toe op de volgende punten:

  • In de klankbordfunctie voor de schoolleiding richt de OVE zich op de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer en omstandigheden op onze school. Het voltallige bestuur vergadert een aantal keer per jaar met de schoolleiding.
  • De schoolleiding informeert het bestuur over relevante ontwikkelingen binnen de school.
  • Regelmatig lichten gastsprekers een bepaald onderwerp toe tijdens de bestuursvergaderingen.
  • Ouders kunnen het bestuur benaderen met vragen over de school of hun kinderen.
  • Om het contact tussen het OVE-bestuur en de leden te vergroten, zijn er ouderklankbordgroepen. Belangstellende ouders die aan een ouderklankbordgroep willen deelnemen, kunnen zich daarvoor aanmelden via ove@emmauscollege.nl.

Deze pagina is bijgewerkt op 26 augustus 2020.