Onderwijs

image_pdfimage_pdf_all

De onderbouw, dan wel de eerste fase, omvat de brugklas, 2 en 3 havo en 2 en 3 vwo. De bovenbouw, dan wel de tweede fase, omvat de leerjaren 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo. Zowel de onder- als bovenbouwleerlingen volgen keuze-uren.

Keuze-uren

Naast de vaklessen hebben de leerlingen in hun rooster keuze-uren. Deze zijn te herkennen aan de naam “EMC-uren”. In het rooster zijn vijf keuze-uren opgenomen, waarvan een leerling er minimaal twee verplicht kiest.

In deze uren is er ruimte voor het geven van ondersteuning, verbreding en verdieping. De keuze-uren bieden de mogelijkheid om hiaten in de kennis bij leerlingen te verminderen en om extra uitdaging te geven.

In het schooljaar zijn er vijf keuzeperiodes van zes à zeven weken. Per periode maakt een leerling een keuze uit het aanbod voor de EMC-uren. De mentor bespreekt met de leerlingen welke keuze-uren gevolgd kunnen of moeten worden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de informatie van de vakdocenten of, voor de eerste periode(s), met de aanbevelingen uit het voorgaande schooljaar. In overleg met de mentor kiest een leerling voor minimaal twee keuze-uren.

Deze pagina is bijgewerkt op 15 augustus 2022.