Medewerkers

image_pdfimage_pdf_all

De afkorting vóór de naam wordt voor o.a. het e-mailadres (…@emmauscollege.nl) gebruikt.

SCHOOLLEIDING
MAJ dhr. R. Majewski rector
BRN mw. H.W.J.M. de Bruin-van der Meijden conrector 2 en 3 havo
MOS dhr. drs. A.P. Mostert conrector brugklassen en 2 vwo, klassieke talen
SIM mw. I.M. Simon conrector 4 en 5 havo
SWI dhr. drs. R. Swibben conrector 3 en 4 vwo
VER mw. S.A.M. Verschueren conrector, personeel en organisatie
VIS dhr. J.J. Visser conrector 5 en 6 vwo
MEDEWERKERS
A AAW dhr. V. v.d. Aardweg klassenassistent techniek, lesassistent
AKL dhr. C. Aklyyi assistent facilitaire zaken, BHV
ARS mw. drs. L. Arends klassieke talen
AUG mw. S.J. Augustijn-Naaktgeboren TOA
B BDS mw. M. Boudesteijn-Sap kantinemedewerker
BEM dhr. B. van Bemmel wiskunde
BHO dhr. N. Brakshoofden, MSc aardrijkskunde
BLN mw. J. van Balen, MEd economie
BOA dhr. J.J. Bosselaar geschiedenis
BOK mw. M.I. te Boekhorst-Verweij aardrijkskunde
BOR mw. A. Boersma muziek
BOT dhr. B. Bot handvaardigheid/techniek
BOU dhr. A. Bouzidi economie
BRA mw. drs. S.A.M. van den Braak-Herberigs biologie/verzorging, afdelingscoördinator 5 en 6 vwo
BRE mw. L.B.S. Breeman, MSc biologie/verzorging, afdelingscoördinator brugklas en 2 vwo
BRG dhr. G. Burger, MA, MSc levensbeschouwing
BRK dhr. J.T.A. Brakkee natuur-/scheikunde
BRN mw. H.W.J.M. de Bruin-van der Meijden conrector 2 en 3 havo
BUI mw. M. de Bruin levensbeschouwing
BUR mw. M. Burhani Engels
BUS dhr. drs. F.T. Buskens aardrijkskunde
C CAM dhr. drs. A.P. Cammeraat informatica
CHO dhr. A. Chougrani wiskunde
CLA mw. drs. S.M.C. Claessen  klassieke talen
COR dhr. bcc. G. Cornelisse, MEd maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, schaken
D DAE dhr. B. Dane natuurkunde
DED mw. M. Dedert lesassistent
DKD mw. N. Dijkdrenth Nederlands
DKE dhr. R. van Dijke technisch onderwijsassistent
DYK mw. B.M. van Dijk-Meintsma medewerker organisatiebureau
E EDW dhr. T. S. F. Edwards muziek
EEN dhr. J.S. Eenhoorn wiskunde
EGG dhr. L. Egging biologie
EKM mw. drs. M.M.G. Eijkemans economische vakken
ELD mw. A. van Eldik docent economie
EMM mw. J.J. Emmen tekenen, handvaardigheid/techniek
ENK mw. drs. J.C. Endedijk levensbeschouwing, CKV, decaan havo
ENT mw. drs. M.C. Enter Duits
ETT mw. C.E. Ettema Duits
EVR mw. L. J. van Everdingen Engels
F FLI mw. M. P. Flierman-Spek maatschappijleer
G GAR mw. M.C. García García-Finger technisch onderwijsassistent, BHV
GEE dhr. ir. drs. S.H.J. van Geest informatica
GON mw. drs. B.F. Gonzalez scheikunde
GOO dhr drs. P.H. Goossen Duits
GRI mw. drs. D. Griffioen Nederlands
H HAK mw. C. Th. Hakkennes technisch onderwijsassistent
HAM mw. J.J. Ham-Dumee beleidsmedewerker
HAZ mw. M. Hazejager economie
HBL mw. D. M. Heibloem Engels
HEI mw. I. Heinerman-van Dijk afdelingsassistente
HEN mw. drs. P.G. Hendriks-Rietveld Nederlands
HER dhr. M.R.W. de Heer, MA geschiedenis
HES dhr. S. P. Heselaars wiskunde
HEU mw. H. van den Heuvel-Schippers kantinebeheerder, BHV
HIL mw. M.C.H. Hilhorst wiskunde, afdelingscoördinator 4 en 5 havo
HLD dhr. M.P. den Hollander technisch onderhoudsmedewerker, EHBO, BHV
HND mw. E. L. D. Hendriks medewerker PR en communicatie
HOC mw. I. van Hoecke medewerker mediatheek
HOE dhr. ir. A.G.A. van der Hoeven natuur-/scheikunde, BHV
HOK dhr. A.J. van Hoek Frans
HOU dhr. C.B. Houtman, MSc economie
HST mw. I. N. Hoekstra handvaardigheid/techniek
HUN mw. C. Huisman wiskunde
I IER dhr. E.J.M. van Iersel geschiedenis
J JOG dhr. N. Jongeneel tekenen, kunst
K KAA dhr. N. C. Kaat concierge
KEL dhr. P.J. Keller hoofd bedrijfsvoering
KIV dhr. J.J. Kievit levensbeschouwing
KLE mw. C. de Klerk conciërge, EHBO, BHV
KLS dhr. B. Klaassen lesassistent
KLT mw. I. Klatten Frans
KOC mw. M. Koch Duits, Frans
KOD dhr. A.G.J. Koedood Nederlands
KOI dhr. A. J. Kooiman aardrijkskunde
KOK mw. A. Kok-Lopez Ocana receptioniste/telefoniste, BHV
KOL mw. D. Kolanus afdelingsassistente
KPF mw. J. Kampfraath, MEd aardrijkskunde
KPP dhr. J.M. Koppert, MEd wiskunde
KRA mw. drs. P.I. Kraakman-Lokhorst levensbeschouwing
KRE mw. W. van Kreel Duits, afdelingscoördinator 3 en 4 vwo
KRM mw. A. Kramer assistent decanaat, BHV
KRV mw. J. C. Korver technisch onderwijsassistent
KVR dhr. L. Kraaijevanger docent SK
L LAA L. van de Laar lichamelijke opvoeding
LAM mw. A. Lammerts van Bueren-Heckel medewerker financiële en personeelszaken, BHV
LAN dhr. ir. D.P. Lans wiskunde, decaan vwo
LET mw. F. van Leth handvaardigheid/techniek
LIE dhr. T.J.M. van Lier, MA Nederlands
LIS dhr. K.J. Litjens natuurkunde, leerlingbegeleiding
LOO dhr. drs. R. van Loosbroek-Nooteboom filosofie, coördinator excellentie
LOU dhr. ir. D. Louwrier, MSc scheikunde
LUV dhr. L. Vitale lesassistent
M MAE mw. A. Martens-van Nijen lichamelijke opvoeding, zorgcoördinator
MAJ dhr. R. Majewski rector
MAN dhr. M. Martijn assistent facilitaire zaken, BHV
MAS dhr. L. Martens lichamelijke opvoeding
MES dhr. C.F. Melisse assistent facilitaire zaken, EHBO, BHV
MEY mw. J. Meijer hoofd organisatiebureau
MOS dhr. A. Mostert conrector, klassieke talen
MUI mw. J. Muilwijk, MA Duits
MUL mw. I.F. Mulder, MSc aardrijkskunde
N NLM mw. D.G. Neleman Engels
NOL mw. N. Nol biologie/verzorging
O OER dhr. F. J. Oerlemans senior medewerker financiële administratie
OOR mw. drs. I.E.M. van Oorschot Frans
OUT dhr. J.B. den Outer, MA geschiedenis
P PLU mw. S. Plugge muziek, CKV
POA dhr. drs. A.P. Poot Nederlands
Q QUI mw. L. C. M. Quick lichamelijke opvoeding
R RAZ dhr. A. Razik Frans
REG mw. G. de Regt Nederlands
RIS mw. S. Risamasu receptioniste, telefoniste
ROE mw. A. Roelevink-Oorebeek remedial teacher, dyslexiecoach
RON mw. M.M. van Roon-Plaisier lesassistent
ROO dhr. drs. C.A. Roos klassieke talen, Frans
ROY dhr. A.E. Roijé klassenassistent handvaardigheid
RTB dhr. W. Ruijtenberg biologie
RUT dhr. F. van de Ruit lichamelijke opvoeding
RYK mw. drs. M.J. de Rijke Engels
ROB mw. K. Robben Engels
S SAM dhr. J. Sammelius handvaardigheid/techniek
SCE mw. C. van Schie tekenen en kunst
SCN mw. E.A.C. Schouten-Dijkshoorn begeleider Passend Onderwijs
SCO mw. T. Scholtens maatschappijleer
SCR mw. B.D.H. Schlosser Duits, afdelingscoördinator 2 en 3 havo
SIK mw. K. Sikking Engels
SIM mw. I. Simon conrector 4 en 5 havo
SIR dhr. mr. M.A. Sira, MA maatschappijleer, maatschappijwetenschappen
SJO dhr. R. Sjouw wiskunde
SLU mw. L.R. Sluijter lichamelijke opvoeding
SME mw. M.J.A. Smeman-Ballering Nederlands, CKV
SMI mw. I.J. Smilde handvaardigheid/techniek, CKV, I&C
SNK mw. C.J.A. Schenk Nederlands
SNL dhr. R. A. T. Snel concierge
SNO dhr. P. de Snoo systeem- en netwerkbeheerder, BHV
SOL mw. D.E. Sol-van Leerdam medewerker schooladministratie, applicatiebeheerder
STA dhr. L. Stam tekenen en kunst
STN dhr. E. van der Steen lichamelijke opvoeding
STR dhr. R.S. Starke scheikunde
STV dhr. M. Straver wiskunde
SWI dhr. R. Swibben conrector 3 en 4 vwo
T TAY mw. M. Taytelbaum-Rotteveel, MEd biologie/verzorging
TEZ mw. M. A. Tez-de Groot senior medewerker personeels- en salarisadministratie
TOR mw. M. van der Toorn Frans
TRN mw. F. Torenstra lesassistent
TUI dhr. R. Tuin geschiedenis
TUL dhr. Th.A. Tullenaar handvaardigheid/techniek, CKV, cultuurcoördinator
TYS mw. C. Tijssen biologie/verzorging
V VBG dhr. N. Verbogt wiskunde
VEE dhr. F.J. van Veen hoofd interne dienst, EHBO, BHV
VEL dhr. K. van der Velde Engels
VEM mw. V. Vermeulen natuurkunde
VEP mw. S.M. van Veen-van Pelt Engels
VER mw. S. Verschueren conrector personeel en organisatie
VIE mw. drs. C.A. Viëtor-Kleij Frans
VIS dhr. J.J. Visser conrector 5 en 6 vwo
VLT dhr. E.R. Vlijter muziek
VOL mw. H.C. Vollering-de Klerk Engels
VOS dhr. E.R. de Vos technisch onderwijsassistent, BHV
VRH mw. T. Verhoeven afdelingsassistent, coördinator internationalisering
VRM dhr. A. Vermeer concierge
W WAA dhr. R.P. van der Waart lichamelijke opvoeding
WAR dhr. M. W. Warraich wiskunde
WEL dhr. R. C. Wellis hoofd ICT
WES mw. drs. A.J. Westerling klassieke talen
WTS mw. J. van Waterschoot biologie/verzorging
Z ZAN mw. E. J. van der Zande, MA Nederlands
ZEC mw. drs. L.L. Zechiël Engels, leerlingbegeleider

Deze pagina is bijgewerkt op 30 september 2022.