Kosten

Ouderbijdrage

De school vraagt jaarlijks aan de ouders een financiële bijdrage die gebruikt wordt om extra voorzieningen en activiteiten te betalen waarvoor de school geen geld van de rijksoverheid ontvangt. Deze bijdrage is vrijwillig. Leerlingen voor wie geen bijdrage is betaald, kunnen geen gebruik maken van de extra voorzieningen en kunnen niet aan de extra activiteiten deelnemen.

De school legt jaarlijks verantwoording af aan de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad ten aanzien van de hoogte en de bestemming van de middelen uit de ouderbijdrage.

Op de website van de school, onder het kopje ‘Ouders’, is een kostenoverzicht, onderverdeeld per leerjaar en per opleiding, in te zien met alle voorzieningen en activiteiten waarvoor een bijdrage aan de ouders wordt gevraagd.
Dit overzicht bevat de volgende informatie:

 1. Algemene bijdrage: € 75,-
  (voor het tweede kind € 56,25 en voor het derde kind € 37,50). Deze bijdrage wordt gebruikt voor bekostiging van activiteiten die niet door de overheid worden betaald, maar die wel belangrijk zijn voor de vorming van onze leerlingen.
 2. Materiaalkosten: € 70,-
  Hieronder vallen de kosten voor kluishuur, kopieerkosten, gebruik van repetitiepapier, de leerlingchipkaart, ongevallenverzekering en de kosten voor het gebruiken van materialen bij de vakken tekenen, handvaardigheid, techniek, CKV en de practicumvakken.
 3. Specifieke jaarlaagactiviteiten
  Afhankelijk van het leerjaar worden kosten in rekening gebracht voor bijvoorbeeld deelname aan
  verdiepings- en/of verbredingsactiviteiten, excursies en reizen in het kader van de internationalisering en kennismakingsdagen.

iPad

In klas 1 t/m 6 werken leerlingen in de les met een eigen iPad. Daarmee hebben leerlingen een krachtig hulpmiddel in handen waarmee zij binnen en buiten de les actiever met de stof aan de slag kunnen. Ook kunnen zij op hun eigen niveau en in hun eigen tempo werken. Doordat we in veel vakken de digitale lesmethoden gebruiken, kunnen we van de extra mogelijkheden gebruik maken en heeft de leerling een lichtere boekentas.

We leren leerlingen uiteraard hoe ze moeten omgaan met een iPad. We hebben hiervoor in de brugklas een speciaal vak ontwikkeld: informatie en communicatie (IC). De leerlingen leren niet alleen met hun iPad om te gaan, maar raken daarnaast bekend met het gebruik en de gedragsregels van sociale media. Iedere leerling zorgt voor zijn eigen iPad. Met een geschikte iPad kan een leerling zeker drie jaar vooruit. We raden dringend aan om gebruik te maken van een stevige hoes (Griffin Survivor of STM Dux Case) om schade zoveel mogelijk te beperken en daardoor ongemak in de les te voorkomen. Daarnaast is het raadzaam de iPad en andere schoolspullen te verzekeren. Dit is onder andere mogelijk bij Verus.

Op onze website is alle informatie te vinden over de kosten, de webshop, de korting, de voorwaarden voor lease en een overzicht van toegestane iPads.

Leermiddelen

Voor de levering van leermiddelen en licenties hebben wij een contract met VanDijk afgesloten. Vóór de zomervakantie, maar pas na de proclamatie, kunnen leerlingen via VanDijk bestellen. Op de leermiddelenlijst wordt duidelijk aangegeven welke werkboeken weer onbeschreven moeten worden ingeleverd. Aan het eind van het schooljaar leveren de leerlingen deze boeken op het aangegeven tijdstip weer in. Schade aan, beschrijving in of vermissing van school- of werkboeken dienen door de leerling/ouders met VanDijk te worden verrekend.

Het leermiddelenpakket wordt door VanDijk in de zomervakantie kosteloos bij het opgegeven huisadres van de leerling bezorgd. De voorgeschreven lesmaterialen worden beschikbaar gesteld zonder dat hiervoor een bijdrage (verzendkosten of administratiekosten, borgsom, etc.) moet worden betaald.

Ondersteunende leermiddelen

Hoewel de meeste leermiddelen door de school worden betaald, blijft een aantal (ondersteunende) leermiddelen voor rekening van de ouders, zoals woordenboeken, agenda, atlas, rekenmachine, iPad (een beperkt bedrag voor onderwijskundige apps), gereedschap en tekendoos.

Deze pagina is bijgewerkt op 25 augustus 2020.