Instroom en Overstappen

image_pdfimage_pdf_all

Instroom in de brugklas

Vanaf oktober tot en met januari vinden er in de regio scholenmarkten plaats waar alle VO-scholen zich kunnen presenteren. Eind januari, begin februari, worden op onze school de introductielessen en de open dag gehouden. Tijdens de aanmeldingsperiode, die medio maart plaatsvindt, kunnen de leerlingen uit groep 8 zich voor onze school aanmelden. Wij volgen daarbij de afspraken die alle Rotterdamse schoolbesturen hierover in de Rotterdamse plaatsingswijzer hebben vastgelegd. Vanaf medio oktober is alle informatie over de aanmelding te vinden op onze website onder ‘GROEP 8’.

Overstappen naar andere leerjaren

Van 1 of 2 mavo naar 2 of 3 havo. En van 2 of 3 havo naar 3 of 4 mavo

Wij werken samen met de Roncalli Mavo om de aansluiting tussen mavo en havo zo goed mogelijk te laten verlopen. Op het Roncalli is een speciale Havo Kansklas (HKK) voor leerlingen met een vmbo-t/havo-advies van de basisschool om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een mogelijke overstap.

Leerlingen vanuit de HKK krijgen voorrang bij aanmelding op het Emmauscollege. Leerlingen kunnen vanuit de HKK aan het eind van leerjaar 1 of 2 doorstromen naar leerjaar 2 of 3 op onze school als zij definitief een positief advies hebben gekregen.

De Roncalli Mavo biedt bij tijdige aanmelding een voorrangsregeling aan leerlingen die vanuit het Emmauscollege willen overstappen. Leerlingen kunnen van 2 of 3 havo naar 3 of 4 mavo overstappen.

Van 2 havo naar 3 vwo

De mentor stelt een eventuele overstap in de rapportvergadering aan de orde. Bij een positief advies wordt de mogelijkheid aan leerlingen en ouders voorgelegd. Aan het einde van het schooljaar wordt hierover definitief besloten.

Van 3 havo naar 4 vwo

De mentor stelt een eventuele overstap in de rapportvergadering aan de orde. Bij een positief advies wordt de mogelijkheid aan leerlingen en ouders voorgelegd. Aan het einde van het schooljaar wordt hierover definitief besloten.

Van 4 vmbo (Roncalli) naar 4 havo

Leerlingen met een diploma vmbo-theoretische leerweg kunnen worden toegelaten tot 4 havo. De voorwaarden zijn echter wel dat de leerlingen een extra vak hebben en dat het te kiezen profiel en de vakken in het vrije deel zoveel mogelijk overeenkomen met de sector en vakken die op het vmbo-tl/mavo gevolgd zijn door de leerling.

Daarnaast dienen leerlingen van de Roncalli Mavo zich wel volgens de volgende procedure aan te melden:

  • De leerlingen hebben in het vierde leerjaar van de Roncalli Mavo een passend pakket (sector) en een extra vak gekozen om de overstap naar het Emmauscollege te kunnen maken.
  • De leerlingen hebben zich uiterlijk in december van het vierde leerjaar aangemeld bij de coördinator van de Roncalli Mavo met de wens om door te stromen naar de havo.
  • Er wordt telefonisch (010-4212144) een afspraak gemaakt in februari 2023 (na de Open Dag van het Emmauscollege) voor een gesprek in maart 2023 met de afdelingscoördinator en/of afdelingsconrector van het Emmauscollege.
  • De coördinator van de Roncalli Mavo en de afdelingscoördinator en/of afdelingsconrector hebben overleg over de leerlingen die de overstap willen gaan maken.
  • De leerlingen krijgen van de vakdocenten van de Roncalli Mavo een aanbeveling mee m.b.t. de overstap naar havo 4.

Van 5 havo naar 5 vwo

Na het behalen van het havodiploma is het mogelijk om de studie in 5 vwo voort te zetten. De leerlingen die dit willen, dienen in ieder geval in hun vakkenpakket te hebben:

  • Frans of Duits
  • wiskunde
  • een extra vak in het vrije deel

Op het vwo is namelijk een moderne vreemde taal in het gemeenschappelijk deel vereist, wiskunde (A, B of C) een verplicht vak in het profieldeel en één vak meer vereist.

De leerlingen die deze overstap willen maken, melden zich in het jaar dat zij examen doen vóór 1 april bij de decaan én de afdelingscoördinator.

Deze pagina is bijgewerkt op 16 augustus 2022.