Gedrag

image_pdfimage_pdf_all

We verwachten van Emmausleerlingen dat zij respectvol met elkaar en elkaars spullen omgaan. Het is niet toegestaan dat leerlingen in de klaslokalen eten en drinken.

Kleding/gedragingen

Kleding en gedragingen die niet gepast zijn of niet overeenkomen met de doelstellingen van onze school, worden niet getolereerd. Het is niet toegestaan om in school jassen en/of hoofdbedekking te dragen of deze mee te nemen in de klas.

Onaangepast gedrag

Vanzelfsprekend volgen er ingrijpende maatregelen op ernstige belediging, bedreiging, gebruik van grof lichamelijk geweld, vernieling en diefstal of heling. Schorsing of verwijdering van de dader(s) en aangifte bij de politie behoren in deze gevallen tot de mogelijkheden.

Gedrag tijdens buiten-de-lesactiviteiten

Deelname aan buitenschoolse activiteiten, reizen, excursies en feesten houdt in dat de leerling zich conformeert aan de voor die activiteit gestelde regels. Wangedrag wordt gemeld bij de ouders en kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting en/of het verbod om aan verdere buiten-de-lesactiviteiten deel te nemen.

Mobiele telefoons/geluidsdragers

Mobiele telefoons en geluidsdragers mogen niet hoorbaar en zichtbaar aanwezig zijn in de klaslokalen. Mobiele telefoons horen thuis in de kluis of in de telefoontas in het lokaal. Gebruik van de telefoon of geluidsdrager In het klaslokaal kan bestraft worden met inbeslagname. Hieronder wordt mede verstaan het ongevraagd foto’s nemen c.q. filmen met de telefoon of de iPad.

Roken

In het schoolgebouw, op het schoolplein en voor de ingang van de school mag niet worden gerookt (ook geen rookpijpjes of vapers).

Alcohol

Conform de wetgeving geldt er een algeheel alcoholverbod op onze school.

Drugs

Drugsgebruik of drugsbezit op school wordt niet getolereerd en leidt bij constatering tot een eenmalige waarschuwing. De ouders worden door de school op de hoogte gebracht. Recidive, distributie en/of verkoop van drugs op school leidt tot onmiddellijke verwijdering van onze school.

Vuurwerk

Het binnen de school brengen van vuurwerk of het afsteken hiervan in (de directe omgeving van) de school, is ten strengste verboden. Overtreding van dit verbod leidt tot zware sancties.

Deze pagina is bijgewerkt op 16 augustus 2022.