Examenklassen

image_pdfimage_pdf_all

Examennormen 5 havo en 6 vwo

De examennorm ziet er als volgt uit.

  • De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd indien hij:
  • voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald;
  • voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald;
  • voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt, dan wel voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald dan wel voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald, en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt;

én indien:

  • geen van de eindcijfers van de vakken uit het combinatiecijfer lager is dan 4;
  • de eindcijfers (het op gehelen afgeronde gemiddelde van SE- en CE-cijfer) hoogstens één 5 en geen 4 of lager cijfer voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde bevatten (in geval een kandidaat geen wiskunde heeft, geldt de regel alleen voor Nederlands en Engels);
  • het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel, is beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’;
  • het gemiddelde van alle cijfers gehaald bij het centraal examen (dat zijn cijfers met één decimaal) minstens 5,5 bedraagt.

 

NB: Het combinatiecijfer komt tot stand door het rekenkundig gemiddelde van de, op gehele cijfers afgeronde, eindcijfers van de samenstellende vakken te berekenen. Zowel op de havo als op het vwo betreft dat de vakken maatschappijleer, ckv, levensbeschouwing en het profielwerkstuk. Instromers uit 5 havo hebben vrijstelling voor maatschappijleer en dus geen cijfer.

Samenvatting slaag- zakregeling

 

Deze pagina is bijgewerkt op 15 augustus 2022.