Communicatie

Wij vinden het belangrijk om een goed contact met de ouders van onze leerlingen te onderhouden. Een goede uitwisseling van informatie is in het belang van het welzijn van het kind.

Ouderavonden

Elk jaar worden er per jaarlaag ouderavonden georganiseerd, waarop voorlichting wordt gegeven over algemene onderwerpen die in dat jaar voor de leerlingen van belang zijn. Naast deze ouderavonden zijn er ook ‘stoeltjesavonden’ en een ‘tafeltjesavond’. Voor de stoeltjesavonden, die tweemaal per jaar worden gehouden, ontvangen de ouders een uitnodiging van de mentor. Vanaf de derde klas worden deze gesprekken in de mentorles voorbereid door de leerling, die zelf ook bij het gesprek aanwezig is.
In periode 2 vindt de tafeltjesavond plaats. Ook in klas 1 en 2 zijn de leerlingen over het algemeen bij de gesprekken aanwezig. Ouders kunnen dan voor maximaal drie vakken intekenen voor een tienminutengesprek met een docent.

Oudernieuws

Op de homepagina van onze website kunt u de nieuwsberichten aanklikken. Hierop treft u alle actuele informatie over schoolse aangelegenheden aan. U kunt zich ook op onze nieuwsberichten abonneren. U ontvangt dan elke keer als er een nieuw bericht op het blog verschijnt een melding via uw e-mail.

Ook kunt u ons volgen via Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven. Voor informatie die voor alle ouders van belang is, gebruiken wij de e-mailadressen die bij ons bekend zijn.

Website

Op onze website kunt u, naast algemene en specifieke informatie over onze school, ook de dagelijkse roosterwijzigingen (via Zermelo) en de behaalde resultaten (via Magister) inzien. Hiervoor is het leerlingnummer en een wachtwoord nodig, dat aan het begin van het jaar aan de leerling wordt verstrekt.

ELO/e-mail

Voor onderlinge communicatie kunnen leerlingen en docenten gebruik maken van de ELO, de elektronische leeromgeving van Magister. Op het leerlingenplein en de mededelingenpagina’s van de vakken staat relevante informatie voor de leerlingen. Voor de start van het schooljaar krijgt iedere nieuwe leerling instructies over het inloggen in Magister. Ouders kunnen een docent bereiken via zijn e-mailadres, dat in de adressenlijst op deze pagina is te vinden.

Deze pagina is bijgewerkt op 16 september 2020.