Communicatie

image_pdfimage_pdf_all

Wij gebruiken de volgende kanalen en contactmomenten om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de vorderingen van uw kind en andere schoolse zaken.

Nieuwsbrieven & Mail

Wij gebruiken uw geregistreerde e-mailadres om belangrijke zaken te communiceren. Ook sturen we een aantal maal per jaar een nieuwsbrief waar we belangrijke informatie in zetten.

Wilt u een mail naar een medewerker sturen? U kunt een collega bereiken door een mail te sturen naar zijn/haar afkorting @emmauscollege.nl. Een overzicht van onze medewerkers en hun afkorting vindt u in de schoolgids (klik hier).

Ouderavonden

Elk jaar worden er per jaarlaag kennismakingsavonden georganiseerd, waarop voorlichting wordt gegeven over algemene onderwerpen die in dat jaar voor de leerlingen van belang zijn. Naast deze kennismakingsavonden zijn er ook stoeltjesavonden (gesprek mentor-ouder)  en een tafeltjesavond (gesprekken ouder-vakdocent).

Website

Op onze website kunt u alle belangrijke informatie over onze school vinden. In de digitale agenda vindt u het jaarschema met alle schoolactiviteiten. Bent u op zoek naar specifieke informatie voor ouders, zoals kosten, oudervereniging en klachtenregelingen? Kijk dan onder het kopje ‘ouders’. We houden ouders en leerlingen op de hoogte van feestelijke actualiteiten middels de nieuwsberichten. Hiervoor kunt u zich ook aanmelden als abonnee (nieuws-nieuwsberichten-Schrijf je in!).

Magister

Wij gebruiken het platform Magister om onze leerlingen te informeren over schoolse zaken. Denk hierbij aan de communicatie tussen een docent, mentor en een leerling, maar ook wanneer de werving start voor een Explore programma! In Magister zijn studiewijzers te vinden voor de leerlingen en via Magister wordt gebruik gemaakt van de berichtenservice.

Later in het jaar krijgen ouders/verzorgers ook een eigen Magister account, dat gekoppeld is aan het account van hun kind. Hier kunt u de behaalde resultaten van uw kind inzien, maar ook informatie over bijvoorbeeld de tafeltjes- en stoeltjesavonden. Klik hier voor de handleiding van Magister.

Social media

Wij zijn ook actief op Instagram, Facebook en LinkedIn. Veel van onze leerlingen volgen ons Instagram account, waar voornamelijk leuke activiteiten van onze school worden gedeeld. Uiteraard bent u zelf ook uitgenodigd om onze social media kanalen te volgen!

Instagram: @emmauscollege_rotterdam
Facebook: /emmauscollegerotterdam
LinkedIn: /emmauscollege

Deze pagina is bijgewerkt op 18 augustus 2022.