Overgangsnormen: OB

image_pdfimage_pdf_all

Brugklas

Een rapport is voldoende als het aan de volgende eisen voldoet:

 • Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is er ten hoogste één 5 en geen cijfer lager dan 5.
 • De som van de cijfers voor de vakken Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie/verzorging is ten minste 42 punten.
 • De som van de laagste drie cijfers bij de leervakken is ten minste 16.
 • De som van de laagste vier cijfers van de totale lijst is ten minste 21.

Reeds één van onderstaande criteria maakt een rapport onvoldoende:

 • De som van de cijfers voor de vakken Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie/verzorging is lager dan 41 punten.
 • Het cijfer voor meer dan drie leervakken of meer dan vier vakken van de totale lijst is 5 of lager.
 • De som van de laagste drie cijfers bij de leervakken is lager dan 15.
 • De som van de laagste vier cijfers van de totale lijst is lager dan 20.

Alle andere rapporten (zgn. zwakke rapporten) zijn bespreekgevallen.

Bij 42 tot en met 51 punten voor de leervakken wordt (in geval van een voldoende rapport) een leerling geplaatst in 2 havo, tenzij de hen lesgevende docenten gemotiveerd besluiten tot plaatsing in 2 vwo. Bij 52 punten of méér wordt een leerling geplaatst in 2 vwo (atheneum of gymnasium). Plaatsing in 2 gymnasium vereist een positief besluit daarover van de hen lesgevende docenten.

Klas 2A/2G en 3A/3G

Een rapport is voldoende als het aan de volgende eisen voldoet:

 • Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is er ten hoogste één 5 en geen cijfer lager dan 5.
 • Het cijfer voor niet meer dan twee vakken van de totale lijst is 5 of lager.
 • De som van de laagste twee cijfers van de totale lijst is tenminste 10.

Reeds één van de onderstaande criteria maakt een rapport onvoldoende:

 • Het cijfer voor méér dan drie leervakken of voor méér dan vier vakken van de totale lijst is 5 of lager.
 • De som van de laagste drie cijfers bij de leervakken is lager dan 14.
 • De som van de laagste vijf cijfers van de totale lijst is lager dan 24.

Alle andere (zwakke) rapporten zijn bespreekgevallen.

Klas 2H en 3H

Een rapport is voldoende als het aan de volgende eisen voldoet:

 • Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is er ten hoogste één 5 en geen cijfer lager dan 5.
 • Het cijfer voor niet meer dan twee vakken van de totale lijst is 5 of lager.
 • De som van de laagste twee cijfers van de totale lijst is ten minste 10.

Reeds één van de onderstaande criteria maakt een rapport onvoldoende:

 • Het cijfer voor méér dan drie leervakken of voor méér dan vier vakken van de totale lijst is 5 of lager.
 • De som van de laagste drie cijfers bij de leervakken is lager dan 14.
 • De som van de laagste vijf cijfers van de totale lijst is lager dan 24.
 • (geldt alleen voor 3 havo) De som van de cijfers van de leervakken is lager dan 58.

Alle andere (zwakke) rapporten zijn bespreekgevallen.

Klas 2GO en 3GO

Een rapport is voldoende als het aan de volgende eisen voldoet:

 • Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is er ten hoogste één onvoldoende.
 • De beoordeling voor niet meer dan twee vakken van de totale lijst is onvoldoende.

Reeds één van de onderstaande criteria maakt een rapport onvoldoende:

 • De beoordeling voor méér dan drie leervakken is onvoldoende.
 • De beoordeling voor méér dan vier vakken van de totale lijst is onvoldoende.

Alle andere (zwakke) rapporten zijn bespreekgevallen.

Deze pagina is bijgewerkt op 15 augustus 2022.