Overgangsnormen: BB

image_pdfimage_pdf_all

Bovenbouw algemeen (niet-examenklassen)

Op basis van de examennormen worden de overgangsnormen voor de tweede fase vastgesteld. Op alle overgangsrapporten worden de resultaten in gehele cijfers gegeven. Vakken die boven de minimaal vereiste studielast zijn gekozen, worden gewoon als examenvakken beschouwd en bij de overgangsnorm betrokken, tenzij de leerling te kennen geeft dit extra vak/deze extra vakken te laten vallen.

4 vwo

In 4 vwo worden de eindcijfers voor de vakken ckv en levensbeschouwing samengevoegd tot één combinatiecijfer door het rekenkundig gemiddelde van de twee gehele eindcijfers te bepalen. Dat gemiddelde kan compensatie opleveren.

Een rapport is voldoende als het voldoet aan de volgende eisen:

 • Er is ten hoogste één 5, en geen 4 of lager voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Deze vakken zijn zogenaamde kernvakken.
 • én aan één van de volgende eisen:
  • Er is ten hoogste één 5 en de overige cijfers zijn 6 of hoger.
  • Er zijn twee vijven, de overige cijfers zijn 6 of hoger en het cijfergemiddelde is ten minste 6.0.
  • Er is één 4, de overige cijfers zijn 6 of hoger en het cijfergemiddelde is ten minste 6.0.
  • Er is een 4 en een 5, de overige cijfers zijn 6 of hoger en het cijfergemiddelde is ten minste 6.0.
 • én aan de volgende eis:
  • De handelingsdelen voor alle vakken zijn afgerond.

Een rapport is zwak in elk van de volgende gevallen:

 • Als het aan bovenstaande eisen voldoet, terwijl de handelingsdelen niet zijn afgerond.
 • Als het gemiddelde van alle afgeronde cijfers gehaald voor het SE lager is dan 5,5 (de SE-cijfers zijn de gemiddelde cijfers van alle examentoetsen voor alle vakken afgerond op één decimaal).
 • Als door ophoging met één punt van een van de rapportcijfers het rapport voldoende wordt.
 • Als het voldoet aan de eisen voor een voldoende rapport, terwijl één van de afgeronde eindcijfers die het combinatiecijfer vormen, lager is dan een 6.

In de overige gevallen waarbij de leerling niet voldoet aan de examennorm, is het rapport onvoldoende.

5 vwo

In 5 vwo worden de eindcijfers voor de vakken maatschappijleer, ckv en levensbeschouwing samengevoegd tot één combinatiecijfer door het rekenkundig gemiddelde van de drie gehele eindcijfers te bepalen. Dat gemiddelde kan compensatie opleveren.

Een rapport is voldoende als het voldoet aan de volgende eisen:

 • Er is ten hoogste één 5, en geen 4 of lager voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Deze vakken zijn zogenaamde kernvakken.
 • én aan één van de volgende eisen:
  • Er is ten hoogste één 5 en de overige cijfers zijn 6 of hoger.
  • Er zijn twee vijven, de overige cijfers zijn 6 of hoger en het cijfergemiddelde is ten minste 6.0.
  • Er is één 4, de overige cijfers zijn 6 of hoger en het cijfer gemiddelde is ten minste 6.0.
  • Er is een 4 en een 5, de overige cijfers zijn 6 of hoger en het cijfergemiddelde is ten minste 6.0.
 • én aan de volgende eis:
  • De handelingsdelen voor alle vakken zijn afgerond.

Een rapport is zwak in elk van de volgende gevallen:

 • Als het aan bovenstaande eisen voldoet, terwijl de handelingsdelen niet zijn afgerond.
 • Als het gemiddelde van alle afgeronde cijfers gehaald voor het SE lager is dan 5,5 (de SE-cijfers zijn de gemiddelde cijfers van alle examentoetsen voor alle vakken afgerond op één decimaal).
 • Als door ophoging met één punt van een van de rapportcijfers het rapport voldoende wordt.
 • Als het voldoet aan de eisen voor een voldoende rapport, terwijl één van de afgeronde eindcijfers die het combinatiecijfer vormen, lager is dan een 6.

In de overige gevallen waarbij de leerling niet voldoet aan de examennorm, is het rapport onvoldoende.

4 havo

In 4 havo worden de eindcijfers voor de vakken ckv en levensbeschouwing samengevoegd tot één combinatiecijfer door het rekenkundig gemiddelde van de twee gehele eindcijfers te bepalen. Dat gemiddelde kan compensatie opleveren.

Een rapport is voldoende als het voldoet aan de volgende eisen:

 • Er is ten hoogste één 5, en geen 4 of lager voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Deze vakken zijn zogenaamde kernvakken.
 • én aan één van de volgende eisen:
  • Er is ten hoogste één 5 en de overige cijfers zijn 6 of hoger.
  • Er zijn twee vijven, de overige cijfers zijn 6 of hoger en het cijfergemiddelde is ten minste 6.0.
  • Er is één 4, de overige cijfers zijn 6 of hoger en het cijfergemiddelde is ten minste 6.0.
  • Er is een 4 en een 5, de overige cijfers zijn 6 of hoger en het cijfergemiddelde is ten minste 6.0.
 • én aan de volgende eis:
  • De handelingsdelen voor alle vakken zijn afgerond.

Een rapport is zwak in elk van de volgende gevallen:

 • Als het aan bovenstaande eisen voldoet, terwijl de handelingsdelen niet zijn afgerond.
 • Als het gemiddelde van alle afgeronde cijfers gehaald voor het SE lager dan 5,5 is (de SE-cijfers zijn de gemiddelde cijfers van alle examentoetsen voor alle vakken afgerond op één decimaal).
 • Als door ophoging met één punt van een van de rapportcijfers het rapport voldoende wordt.
 • Als het voldoet aan de eisen voor een voldoende rapport, terwijl één van de afgeronde eindcijfers die het combinatiecijfer vormen, lager is dan een 6.

In de overige gevallen waarbij de leerling niet voldoet aan de examennorm, is het rapport onvoldoende.

Deze pagina is bijgewerkt op 15 augustus 2022.