Overgangsnormen: Algemeen

image_pdfimage_pdf_all

Ten aanzien van de overgangsnormen gelden in het algemeen de volgende punten:

  1. Een leerling wordt bevorderd bij een voldoende eindrapport en doubleert bij een onvoldoende eindrapport. In alle andere gevallen wordt de leerling besproken.
  2. Leervakken zijn examenvakken, met uitzondering van tekenen en muziek in de onderbouw (klas 1 t/m 3).
  3. Het bevoegd gezag kan besluiten de mogelijkheid tot doubleren van een leerling in te trekken, wanneer het eindrapport volgens de onderstaande normen onvoldoende is en bovendien het in die normen genoemde aantal cijfers ten minste één hoger is, of het genoemde puntentotaal ten minste één punt lager is dan in de norm is aangegeven. Doubleren in de brugklas is niet mogelijk.
  4. Als regel is het op onze school een leerling niet toegestaan eenzelfde leerjaar gedurende meer dan twee schooljaren te volgen (dubbel doubleren). Ook is het niet mogelijk dat een leerling het onderwijs in twee opeenvolgende leerjaren gedurende meer dan drie schooljaren volgt. Deze regeling geldt ook wanneer een leerling op een andere school reeds doubleerde. Afgewezen eindexamenkandidaten hebben het recht het examenjaar over te doen, tenzij het bevoegd gezag anders beslist.
  5. Leerlingen in de bovenbouw doubleren wanneer zij op het moment van de overgang onvoldoendes hebben bij afgesloten vakken, waardoor slagen op termijn is uitgesloten. Het bevoegd gezag kan besluiten de leerling de mogelijkheid te bieden om nog voor aanvang van de zomervakantie de overgang blokkerende deficiëntie weg te werken.

Deze pagina is bijgewerkt op 15 augustus 2022.