Activiteiten

image_pdfimage_pdf_all

Excursies

In alle jaarlagen vinden er door het jaar heen excursies en projecten plaats. De duur hiervan varieert van één tot enkele dagen in binnen- of buitenland.

Internationalisering

Al vele jaren brengen wij onze leerlingen in contact met leeftijdgenoten in andere Europese landen. Dit gebeurt in eerste instantie via internet en in de vierde klas met een daadwerkelijk uitwisselingsbezoek. De uitwisseling vindt plaats op basis van gastouderschap. Onze leerlingen zijn gedurende de internationaliseringsweek, die in april plaatsvindt, te gast in een gezin van een buitenlandse leerling. Omgekeerd worden de buitenlandse leerlingen in de loop van hetzelfde leerjaar ontvangen bij onze leerlingen thuis.

Feesten

De disco’s voor de brugklassen worden op school gehouden. Voor de leerlingen vanaf de tweede klas vinden deze extern plaats. Voor alle feesten geldt dat leerlingen alleen worden toegelaten met een geldig toegangskaartje en op vertoon van hun leerlingchipkaart.

In de week voor Kerstmis wordt buiten de school het kerstbal gehouden. Voor dit gala worden ook brugklasleerlingen en oud-examenleerlingen van de school uitgenodigd. De oud-examenleerlingen hebben voor het kerstbal hun leerlingchipkaart uit het examenjaar nodig.

Conform de wetgeving is het gebruik van alcoholische drank tijdens de feesten verboden. Leerlingen die zich niet correct gedragen, kunnen van verdere deelname aan schoolfeesten worden uitgesloten.

De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het vervoer van hun kinderen van en naar de schoolfeesten.

Buiten-de-lesactiviteiten

Door het schooljaar heen zijn er nog veel andere ‘buiten-de-lesactiviteiten’, zoals:

 • binnen- en buitensportdagen en onderlinge sportwedstrijden;
 • het nieuwjaarsconcert, met presentaties van onze leerlingen op het gebied van de klassieke muziek;
 • theaterbezoek;
 • het jaarlijkse open podium of muziektheater;
 • activiteiten die voortkomen uit de levensbeschouwelijke identiteit:
  • jaaropening voor alle brugklassers
  • kerstontbijt
  • kerstbijeenkomst
  • geldinzamelingen voor goede doelen
  • kloosterweekenden voor 4 havo en 5 vwo op vrijwillige basis;
 • de Romereis;
 • het explore programma (zie Onderwijs > Emmaus Explore op onze website).

Bovengenoemde activiteiten worden deels betaald uit de ouderbijdrage. Soms wordt van de deelnemers een eigen bijdrage gevraagd.

Deze pagina is bijgewerkt op 16 augustus 2022.