Excellentie

Talent krijgt alle ruimte op het Emmauscollege. We bieden veel mogelijkheden om leerlingen extra uit te dagen. Zowel op school als in samenwerking met buitenschoolse partners.

Wij zijn een connectieschool van U-talent, zowel voor bèta als alfa-gamma. U-Talent is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en meerdere middelbare scholen. U-talent organiseert extra activiteiten voor leerlingen van brugklas tot 6 vwo. Een deel van deze activiteiten staat open voor iedere gemotiveerde leerling, een ander deel is enkel toegankelijk na selectie. Leerlingen hebben de afgelopen jaren deelgenomen aan een breed scala aan activiteiten. Van een ‘Girlsclub’ om meiden uit de onderbouw te stimuleren natuurwetenschappen te kiezen tot een workshop ‘Wetenschap in de Gouden Eeuw’ voor leerlingen uit 5 vwo. Van deelname aan een lessenserie ‘Red het Regenwoud’ voor brugklassers tot deelname aan workshops ‘Schoner water door schimmels’ voor 4 en 5 vwo.

Onze aandacht voor uitdaging begint al in de brugklas. Tijdens de EMC-uren kunnen getalenteerde leerlingen kiezen voor verrijkende modules, zoals het pre-gymnasiumprogramma, Cambridge English, filosofie, debat, geschiedenis, Italiaans, lichamelijke opvoeding, muziek, sterrenkunde, schaken en science.

In klas 2 en 3 bestaat de mogelijkheid om Spaans te leren en om deel te nemen aan de debatclub. Ook kunnen leerlingen dan schaaklessen volgen. Waar Engelse les op Cambridge niveau verplicht is op het atheneum, kunnen leerlingen in 2 en 3 havo kiezen om Engels op dit niveau te volgen. 

In de bovenbouw, op zowel havo als vwo niveau, biedt het Emmauscollege een zeer breed palet aan (school)examenvakken aan. Naast vakken die iedere school aanbiedt zoals geschiedenis of natuurkunde, kunnen leerlingen kiezen voor wiskunde D, informatica, bedrijfseconomie, maatschappijwetenschappen, filosofie, kunst beeldende vorming en muziek. Bovendien bestaat de mogelijkheid om alle moderne vreemde talen op een hoger niveau af te ronden via Cambridge Engels, Goethe Duits (enkel op vwo) of Delf Scolaire Frans. Bijzonder is dat relatief veel leerlingen in meer vakken examen doen dan noodzakelijk. Het Emmauscollege streeft ernaar om dit voor leerlingen ook in het rooster mogelijk te maken.

Naast deze extra mogelijkheden binnen het vakkenpakket, kent het Emmauscollege diverse manieren waarop leerlingen hun talenten en vaardigheden kunnen ontplooien:

 • Leerlingen kunnen hun talenten op het gebied van sport, muziek, toneel, kunst en 3D-design laten zien tijdens de vele activiteiten die we gedurende het schooljaar organiseren. Het excellentie-programma ‘reflectie van perfectie’ voor leerlingen met een bijzonder tekentalent is hiervan een mooi voorbeeld.
 • Elk jaar neemt een groot aantal leerlingen uit havo en vwo met succes deel aan debatwedstrijden op regionaal en nationaal niveau.
 • Ieder jaar neemt een groep leerlingen deel aan diverse schaaktoernooien, zowel intern, regionaal als nationaal.
 • In 3 havo, 3 vwo en 4 vwo bestaat de mogelijkheid een masterclass Biologie te volgen. 
 • In 3 havo en 3 vwo kunnen leerlingen deelnemen aan Robot-in-a-week waarna eventueel gekozen kan worden voor deelname aan de First Tech Challenge.
 • In 4 havo kunnen leerlingen leren om een eigen product te ontwikkelen in de workshops van Chemisch Ontwerpen.
 • Voor een groep geselecteerde havoleerlingen met een E&M-profiel bestaat de mogelijkheid om in 4 havo een Business Class te volgen. Het programma is een combinatie van inhoudelijke verrijking op het gebied van verslaggeving, recht en management en een training op het gebied van presentatie-, argumentatie- en sollicitatievaardigheden, die onmisbaar zijn op het HBO. Ook krijgen zij de kans hun profielwerkstuk al in 4 havo te schrijven.
 • 5 vwo-leerlingen die excelleren in de maatschappij georiënteerde vakken, kunnen na selectie deelnemen aan het -excellentproject. Zij werken binnen dit project in groepjes aan een opdracht voor een maatschappelijke organisatie. Ze krijgen colleges van hoogleraren en vaardigheidstrainingen van professionele trainers. Zo hebben leerlingen in samenwerking met het IVN een waar Tiny Forest weten te realiseren.
 • Leerlingen in 5 vwo en de examenklassen met bedrijfseconomie in het vakkenpakket kunnen hun bedrijfseconomische kennis verbreden met het Associatiediploma Elementair Boekhouden.
 • In 5 vwo is er de BètaPlus-klas. De leerlingen die na een selectieprocedure zijn toegelaten, volgen verdiepende modules, krijgen les van diverse gastdocenten en nemen deel aan excursies naar verschillende wetenschappelijke instellingen. Zij ronden hun profielwerkstuk al in 5 vwo af.
 • Leerlingen worden aangemoedigd deel te nemen aan Olympiades. Ieder jaar nemen bovenbouwleerlingen deel aan de filosofie, wiskunde en biologie Olympiades.
 • Examenleerlingen van wie de cijferlijst gemiddeld 7,5 of hoger is, kunnen lid worden van de Socrates Honour Society, een stichting die toptalent samenbrengt in een uniek landelijk netwerk.

Deze pagina is bijgewerkt op 14 september 2021.