Bovenbouw onderwijs

De bovenbouw, dan wel de tweede fase, omvat de leerjaren 4/5 havo en 4/5/6 vwo. Door de opbouw in profielen wordt meer ingespeeld op de eisen die de maatschappij en de vervolgopleidingen stellen. De leerlingen ontvangen een tweedefasegids met daarin alle informatie over de bovenbouw.

Profielen

In de bovenbouw van havo en vwo kiezen alle leerlingen een profiel. Een profiel is een combinatie van vakken die naar inhoud en aanpak raakvlakken met elkaar hebben.

Er zijn vier profielen:
Cultuur en Maatschappij (C & M)
Economie en Maatschappij (E & M)
Natuur en Gezondheid (N & G)
Natuur en Techniek (N & T)

Elk profiel bestaat uit drie delen. Er is een gemeenschappelijk deel, een profieldeel met vakken die kenmerkend zijn voor het profiel en de vrije ruimte. Daarin kunnen leerlingen vakken volgen uit een ander profiel om hun mogelijkheden in een vervolgstudie te vergroten.

Leerlingen in 4 en 5 vwo kunnen kiezen of zij voor Engels het reguliere programma volgen of de lessen Cambridge English. Voor Duits hebben leerlingen de keuze of zij het reguliere vak volgen dan wel het programma van Goethe Deutsch.

Studielast

In de tweede fase wordt niet langer in lesuren gerekend, maar is er bij elk profiel sprake van een minimale studielast. De tijd die voor een vak beschikbaar is, wordt uitgedrukt in studielasturen, waarbij men uitgaat van de gemiddelde tijd die een leerling nodig heeft om zich een bepaalde hoeveelheid stof eigen te maken, zowel op school als thuis. De studielast omvat, naast het volgen van lessen, alle werkzaamheden die een leerling voor een vak moet verrichten, zoals huiswerk maken, werkstukken schrijven, boeken lezen, werken in de mediatheek en deelname aan excursies.

De programmering van de tweede fase is gebaseerd op het eenvoudige principe dat een schooljaar bestaat uit veertig werkweken van veertig uur. Deze uren worden over de vakken verdeeld. De verdeling van de studielast over lesuren, huiswerk, zelfstudie, etc., wordt door de school bepaald.

Naast de uren op de lessentabel kunnen leerlingen EMC-uren kiezen, oriƫnteren zij zich op hun vervolgstudie (OVO) en sluiten zij hun loopbaan af met een profielwerkstuk (PWS).

Deze pagina is bijgewerkt op 14 september 2021.