Onderbouw onderwijs

image_pdfimage_pdf_all

De onderbouw, dan wel de eerste fase, omvat de brugklas, 2/3 havo en 2/3 vwo.

Brugklas

Alle eersteklassers worden in gemengde brugklassen geplaatst. De brugperiode duurt één jaar en in de loop van dat jaar wordt vastgesteld welk onderwijstype na de brugperiode het beste bij de leerling past. Het is in principe niet mogelijk in de brugklas te doubleren. Om tot een goede beslissing te komen, wordt niet alleen naar de resultaten gekeken, maar ook naar de studiehouding, de inzet en de interesse van de leerling. Het advies van de basisschool, de wensen van de leerling en de opvattingen van de ouders/verzorgers spelen daarbij ook een rol. Dat geldt ook voor de keuze tussen atheneum en gymnasium.

GO Emmaus

In leerjaar 2 en 3 hebben we twee klassen in de leerroute GO Emmaus. GO staat voor gepersonaliseerd onderwijs: het tempo en niveau waarop leerlingen leren, is aangepast aan de leerlingen. In een GO Emmaus-klas maken leerlingen hierin zelf keuzes. Leerlingen in een GO Emmaus-klas blijven tot en met leerjaar 3 in dezelfde klas. Pas halverwege de derde klas wordt besloten of de leerling in de bovenbouw naar havo of vwo gaat.

De leerlingen bepalen in deze klas zelf welke route zij gaan afleggen. Zij maken keuzes over het niveau waarop zij leren en bepalen ook zelf het tempo. Een persoonlijke coach ondersteunt de leerlingen tijdens wekelijkse coachgesprekken.

Klas 2 en 3

Vanaf klas 2 volgen de leerlingen onderwijs op de havo, het atheneum of het gymnasium. Leerlingen in leerjaar 2 en 3 volgen bij Engels het lesprogramma van FCE (Cambridge First Certificate in English). Zij worden in de les ook voorbereid op het FCE-examen aan het eind van de onderbouwperiode. Het is niet verplicht dit examen daadwerkelijk af te leggen.

Maatschappelijke stage

Binnen het kader van burgerschapsonderwijs maakt de leerling, eind klas 2, kennis met vrijwilligerswerk bij een zorginstelling, een sportvereniging, een buurthuis of een andere non-profitorganisatie. Vanuit de school worden leerlingen begeleid bij het vinden, uitvoeren en afronden van een maatschappelijke stage. De stage is in totaal 30 uur en wordt afgesloten met een stagebeoordeling en een verslag.

ICT in de les

Om de leerlingen actief bij de lesstof te betrekken en om in te spelen op verschillen tussen leerlingen, maken wij gebruik van ICT als hulpmiddel. Zo zijn alle leslokalen voorzien van een digitaal bord, hebben alle docenten de beschikking over een laptop die zij tijdens de les gebruiken en hebben alle leerlingen een iPad waarop veel leermiddelen staan. We besteden veel aandacht aan de deskundigheidsbevordering van onze docenten op dit gebied, omdat ICT een hulpmiddel is waarmee leerlingen beter en gemotiveerder kunnen leren. Ook zijn de resultaten van de leerlingen online te volgen.

Deze pagina is bijgewerkt op 15 augustus 2022.