Samenwerking

image_pdfimage_pdf_all

Basisscholen

Onze school hecht veel waarde aan goede contacten met de basisscholen. Jaarlijks wordt met een grote groep basisscholen overleg gevoerd. Hierbij vinden gesprekken plaats over individuele leerlingen en over tal van zaken die met de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs te maken hebben.

Roncalli Mavo

Wij werken nauw samen met de Roncalli Mavo. Hierdoor is het mogelijk dat leerlingen in beide richtingen kunnen ‘overstappen’ naar het andere schooltype. Zie het kopje INSTROOM HAVO 4 op onze website voor meer informatie over onze samenwerking.

Het adres van de Roncalli Mavo is:
Tattistraat 3-5, 3066 CE Rotterdam
Tel.: 010 – 420 56 93
Website www.roncallimavo.nl.

Universiteiten

Leerlingen die meer willen en kunnen bieden wij een uitgebreid verrijkingsprogramma aan. Naast een programma op school, kunnen leerlingen ook deelnemen aan universiteitsprogramma’s. Daarom hebben wij met verschillende universiteiten een samenwerkingsverband.

Semper Movens

De Stichting KAVOR is lid van de Vereniging Semper Movens, een samenwerkingsverband van zelfstandige schoolbesturen. De samenwerking richt zich met name op aspecten van werkgelegenheid, ontwikkeling van integraal personeelsbeleid en kwaliteitszorg (zelfevaluaties en visitaties). Daarnaast streeft de vereniging naar uitwisseling van onderwijskundige zaken.

ECE

De stichting Educatief Centrum Emmauscollege (ECE) stelt een aanbod aan activiteiten samen voor de leerlingen van onze school (verlengde school).

De verantwoordelijkheid voor de organisatie van activiteiten ligt bij de coördinator van de stichting. In het stichtingsbestuur zijn ouders en leden van de schoolleiding vertegenwoordigd. Aan de diverse cursussen zijn kosten verbonden.

Eén van de activiteiten, die voor alle leerlingen toegankelijk is, is het huiswerkinstituut. In het huiswerkinstituut kunnen leerlingen op maandag tot en met donderdag van 15.30 tot 17.30 uur onder begeleiding hun huiswerk maken.

Meer informatie is te vinden op de website www.stg-ece.nl.

Koers VO

Bij het regionaal samenwerkingsverband Koers VO zijn schoolbesturen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs en hun vestigingen van scholen in Rotterdam e.o. aangesloten. Wij maken deel uit van dit samenwerkingsverband.

De aangesloten scholen bieden praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Het doel van deze samenwerking is om leerlingen passend onderwijs te bieden, zodat zij een diploma kunnen halen of voorbereid worden op de arbeidsmarkt.

Samenwerkende Eenpitters Rotterdam (SER)

In het kader van de Opleidingsschool Rotterdam (OSR) werken we samen met andere eenpitters in de regio Rotterdam.

Deze pagina is bijgewerkt op 15 augustus 2022.