Missie en visie

Missie

Het Emmauscollege biedt binnen een veilige, overzichtelijke en zorgzame omgeving, uitdagend kwaliteitsonderwijs voor havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen. Ons belangrijkste doel is om te bevorderen dat leerlingen kunnen en willen leren. Dat betekent niet alleen dat ze kennis en vaardigheden opdoen, maar ook dat we ze leren hoe je het beste kunt leren en hoe je plezier in leren krijgt en houdt.

We bieden daarbij de mogelijkheden voor kinderen om hun talenten te ontdekken en deze optimaal te ontwikkelen.

Ons onderwijs bereidt leerlingen voor op een steeds sneller veranderende wereld en draagt bij aan de vorming van leerlingen tot mensen die zelf goed kunnen functioneren in de maatschappij en die eraan bijdragen dat ook anderen dat kunnen doen. Ons diploma vormt een uitstekende basis voor het vervolgonderwijs.

Visie

We willen onze missie realiseren door binnen school met elkaar een gemeenschap te vormen op basis van gedeelde normen en waarden. Als katholieke school vinden we inspiratie in de waarden die door de eeuwen heen het hart hebben gevormd van de christelijke traditie.

Het Emmauscollege ontleent zijn naam, maar ook zijn devies ‘Samen op weg’, aan het verhaal van de Emmausgangers in het Nieuwe Testament. In dit verhaal zijn twee mensen onderweg op een beslissend moment in hun leven, ze hebben een groot verlies ervaren en verkeren in grote onzekerheid. Een derde komt bij hen lopen en laat hen de wereld op een andere manier zien, sterker nog: hij geeft er nieuwe betekenis aan.

Ook wij zijn met leerlingen onderweg tijdens een belangrijk periode van hun leven. We leren van en met elkaar en geloven in ieders vermogen om te groeien. We zijn zorgzaam voor de leerlingen die aan ons worden toevertrouwd en voelen ons verantwoordelijk voor elkaar. We hebben oog voor de zwakkeren, springen behoedzaam om met de wereld en streven bij ons doen en laten het welzijn van allen na.

Wij geloven dat we niet bij brood alleen leven. Op onze school draait het bij leren niet alleen om het opdoen van kennis en vaardigheden. Wij richten ons op heel de mens. Leren doe je met vallen en opstaan. Daarom moeten mensen altijd de kans krijgen om te leren van hun fouten.

Het Emmauscollege is een open katholieke school. Dat betekent dat niet alleen mensen met een katholieke achtergrond welkom zijn op onze school, maar iedereen die zich in onze visie kan vinden en ze respecteert. Onderwijs in een levensbeschouwelijk geori├źnteerd vak maakt voor alle leerlingen deel uit van het vaste curriculum van de school.

Het Emmauscollege gaat ervan uit dat leerlingen en medewerkers de katholieke grondslag van de school respecteren. Het open katholieke karakter van de school vraagt van alle betrokkenen dat zij geen kleding dragen of uitingen doen die niet met de grondslag van de school overeenkomen.

Ons verhaal

Ons verhaal, onze corporate story, geeft antwoord op de vraag waar het Emmauscollege voor gaat en waar de school voor staat. Over wat de school doet, hoe ze daarbij te werk gaat, maar vooral ook waarom de school er is. U kunt onze corporate story hier openen.

Deze pagina is bijgewerkt op 25 augustus 2020.