Missie en visie

image_pdfimage_pdf_all

Missie

Het Emmauscollege biedt uitdagend kwaliteitsonderwijs voor havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen binnen een veilige, overzichtelijke en zorgzame omgeving. Wij streven naar een schoolomgeving waarin zowel medewerkers als leerlingen kunnen én willen leren. Dat betekent niet alleen dat we met elkaar kennis en vaardigheden opdoen, maar ook dat we samen kijken hoe je het beste kunt leren en hoe je plezier in leren krijgt en houdt. We bieden daarbij de mogelijkheden voor medewerkers en leerlingen om hun talenten te ontdekken en deze optimaal te ontwikkelen.

Ons onderwijs bereidt leerlingen voor op een steeds sneller veranderende wereld. We dragen bij aan de vorming van een leerling tot een volwassene, die in staat is goed te kunnen functioneren in de maatschappij en anderen wil helpen hetzelfde te kunnen doen. Ons diploma vormt een uitstekende basis voor het vervolgonderwijs en de plaats die de leerlingen in de maatschappij gaan innemen.

Visie

Samen op weg

We willen onze missie realiseren door binnen school met elkaar een gemeenschap te vormen op basis van gedeelde normen en waarden. Als katholieke school vinden we inspiratie in de waarden die door de eeuwen heen het hart hebben gevormd van de christelijke traditie.

Het Emmauscollege ontleent zijn naam en ook zijn devies ‘Samen op weg’, aan het verhaal van de Emmausgangers in het Nieuwe Testament. In dit verhaal zijn twee mensen onderweg op een beslissend moment in hun leven. Ze hebben een groot verlies ervaren en verkeren in grote onzekerheid. Een derde komt bij hen lopen en laat hen de wereld op een andere manier zien. Sterker nog: hij geeft er nieuwe betekenis aan.

Zorgzaam en verantwoordelijk

Ook wij zijn met leerlingen onderweg tijdens een belangrijke periode van hun leven. We leren van en met elkaar en geloven in ieders vermogen om te groeien. We zijn zorgzaam voor elkaar en de leerlingen die aan ons worden toevertrouwd. We hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel, oog voor de zwakkeren, en gaan behoedzaam om met de wereld. We streven bij ons doen en laten het welzijn van allen na.

Niet bij brood alleen

De mens leeft niet bij brood alleen. Op onze school draait het bij leren niet alleen om het opdoen van kennis en vaardigheden. We richten ons op heel de mens. Leren doe je met vallen en opstaan. Daarom moeten mensen altijd de kans krijgen om te leren van hun fouten.

Het Emmauscollege is een open katholieke school. Dat betekent dat niet alleen mensen met een katholieke achtergrond welkom zijn op onze school, maar iedereen die zich in onze visie kan vinden en ze respecteert. Onderwijs in een levensbeschouwelijk georiënteerd vak maakt voor alle leerlingen deel uit van het vaste curriculum van de school.

Het Emmauscollege gaat ervan uit dat leerlingen en medewerkers de katholieke grondslag van de school respecteren. Het open katholieke karakter van de school vraagt van alle betrokkenen dat zij geen kleding dragen of uitingen doen die niet met de grondslag van de school overeenkomen.

Deze pagina is bijgewerkt op 15 augustus 2022.